Vetropark „Nikine vode“ kod Negotina proizvodiće 45MW struje

Srbija

vetro parkMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 13. januara ove godine dalo je saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje vetroparka „Nikine vode“ kod Negotina.

Ovaj vetropark će imati snagu od 45MW, a biće izgrađen na lokaciji Nikine vode-Popadija-Plavna na teritoriji opštine Negotin. Najavljeno je da će se vetropark „Nikine vode“ prostirati oko 5 kilometara, kao i da će imati 18 vetrogeneratora.

Nosilac ovog projekta je „Vat energija d.o.o.“ iz Novog Sada. Vrednost projekta je procenjena na oko 65 miliona evra.

Aneks ugovora za izgradnju ovog vetroparka potpisali su zamenik predsednika opštine Negotin Branko Marković i direktor preduzeća „Vat energija“ Božidar Skaramuca krajem februara 2012. godine. Aneksom je definisano da od trenutka dobijanja građevinske dozvole, firma „Vat energija d.o.o.“ ima rok od 2 godine da počne sa radovima na ovom vetroparku, kao i da u prvoj godini mora da uradi 10% planiranih investicija.

Takođe, na izgradnji moraju biti angažovane lokalne firme i radnici. Predviđeno je i da opština Negotin dobije naknadu koja će iznositi 1,5% ostvarene proizvodnje električne energije iz vetroparka ili alternativnu naknadu koju će odrediti nadležni republički organ.

S.J.