Veštačka inteligencija kao prepreka nezakonitom krčenju šuma

Foto-ilustracija: Pixabay

Ljudi besomučno izrabljuju šumske kapacitete širom sveta. Svake godine, ljudskom krivicom, planeta je siromašnija za između 80 i 150 hiljada kvadratnih metara površine pod drvećem. Mnoge životinje i biljke gube svoja prirodna staništa, a plućni kapacitet Zemlje slabi – zato što su šume te koje nam pročišćavaju vazduh, a sve ih je manje. Ipak, nezakonitoj seči teško je ući u trag.

Tim inženjera i programera pri organizaciji Rainforest Connection možda je došao do rešenja problema krčenja stabala. Istraživači su konstruisali složen sistem senzora otporan na ekstremne vremenske uslove kakvi su obično prisutni u kišovitim prašumama u tropskim podnebljima. Koristili su modifikovane pametne telefone koje su napajali solarni paneli. Prema njihovim navodima, ključ je da uređaji, takozvani „čuvari“, budu dobro sakriveni među drvećem u ranjivim područjima. Senzori snimaju zvuke šume i u realnom vremenu ih pohranjuju na server.

Guglov program, zasnovan na korišćenju veštačke inteligencije, TensorFlow, analizira prikupljeni materijal kako bi izolovao sumnjivu buku kao što su motorne testere ili kamioni. Softver je dizajniran 2015. godine za poboljšanje usluga prepoznavanja govora i detekcije zvukova. Program je besplatan za sve.apaža

Da li će Rainforest Connection snagama udruženim sa Guglom uspeti da stane na kraj nezakonitom šumarstvu?

Vrlo je izvesno da neće. Zapažanja o seči drveća su besmislena, ako iza njih ne stoje zakonske regulative za zaštitu šuma i sposobnost brze intervencije usmerene na kršitelje.

Tek kada ja ustanovljen zakonski okvir, pomno osluškivanje šumskih aktivnosti može da urodi plodom.

Jelena Kozbašić