Veliki potencijali AP Vojvodine kada je reč o biomasi

Srbija | Biomasa

biomasa agropartner.rs

Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine gospodin Milivoj Vrebalov predstavio je danas na Svetskim danima održive energije u Velsu u Austriji potencijale Vojvodine kada je reč o obnovljivim izvorima energije.

Gospodin Vrebalov je izjavio da AP Vojvodina ima veliki potencijal u biomasi iz žetvenih ostataka, ali da ga nedovoljno koristi. Istakao je primer TE-TO u Sremskoj Mitrovici koja je 2012. godine prešla sa korišćenja gasa na biomase čime je godišnja uštedela oko 250 hiljada evra i povećala sigurnost proizvodnje energije.

Naveo je da je AP Vojvodina 2015. godine donela Akcioni plan za biomasu koji efikasnije podržava projekte iz ove oblasti. Kako je istakao, planom se potencira iskorišćenje biomase, podstiče i omogućava jačanje novih vidova proizvodnje kao što su proizvodnja peleta, briketa i kotlova za agropelet, omogućava otvaranje novih radnih mesta i razvoj energetskog sistema. Dodao je da u Vojvodini godišnje propadne oko 3 miliona tona biomase, a da je cilj ove pokrajine i da se poveže sa mogućim kupcima biomase, peleta i briketa.

Međunarodni dani održive energije održavaju se od 24. do 26. februara 2016. godine u Velsu u Austriji, a manifestaciju organizuje energetska agencija „OÖ Energiesparverband”.

Sandra Jovićević

foto: agropartner.rs