Veliki lov na biljke organizovan na lokaciji Kaone

U slavu početka leta, Darvinovi posmatrači iz Predškolske ustanove „Suncokreti“ iz Vladimiraca, bili su u „Velikom lovu na biljke“ sa svojim drugarima iz Iriga, Ljiga, Vrdnika i Krušedola.

Lokacija je bilo Kaone, a skoro 50 Darvinovih posmatrača pokazali su stečene veštine u mapiranju staništa i determinaciji biljaka karakterističnih za barska i šumska područja.

Biljke nisu sakupljane, bile su samo prepoznavane sa ID kartica.

Da podsetimo u aktivnostima „Velikog lova na biljke“ učestvuju deca kroz raznovrsne naučne procese,  kako bi izgradili tehničke veštine i razumevanje kao temelj razvoju kritičkog razmišljanja i dali doprinos naučnom znanju i  očuvanju rada. 

Projekat „Veliki lov na biljke“ je, zahvaljujući Toyota Fond za Evropu, od 2015. godine uveden i u međunarodni program Eko-škole, što znači da su Ambasadori održivog razvoja i životne sredine dobili prava da koriste sva obrazovna sredstva i metode razvijene u okviru projekta.

Eko-škole u Srbiji su sa radošću i uzbuđenjem prihvatile projekat i svoje prve istraživačke „otiske“ ostavile na svojim Mapama staništa i napravljenim karticama o biljnim i životinjskim vrstama iz svog okruženja.

Od predškolaca (uzrast 5-6 godina), do „petaka“ (uzrast 10-11 godina), u skoro 50 Eko-škola u Srbiji koračalo se Darvinovim stazama i pokušalo da se razume svet malih stvorenja u našim školskim dvorištima, koji žive paralelno sa nama, a čijeg postojanja uglavnom nismo svesni.

Milisav Pajević