Veliki korak napred: Neće se graditi MHE u Varešu

Foto-ilustracija: Pixabay

Na osnovu Zaključka o potpunoj zabrani izgradnje MHE u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasao prošle godine u junu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona (ZDK) odustalo je od postupka dodele koncesije za malu hidroelektranu (MHE) „Očevlja 1“, na reci Očevlji, na području opštine Vareš što predstavlja veliki pomak i daje nadu da pojedine institucije ipak rade svoj posao na pravi način i u interesu građana, poručuju iz Koalicije za zaštitu reka Bosne i Hercegovine.

„Nadamo se da će se ta praksa u Federaciji nastaviti, ali i da će na teritoriji Republike Srpske početi da se poštuju i sprovode zahtevi iz Deklaracije o zaštiti reka RS koja je jednoglasno usvojena u Narodnoj skupštini prošle nedelje. Usvajanje Deklaracije predstavlja političku volju i osnov su za još veći pritisak ka nadležnima kako bi se izmenilo zakonodavstvo u oblasti obnovljivih izvora energije i zaštitile reke“, rekla je Dragana Skenderija, koordinatorka Koalicije za zaštitu reka BiH.

Iz Aarhus centra u BiH pozdravljaju navedene odluke ministarstava i nadaju se da će se i ostali kantoni u FBiH ugledati na pomenute pozitivne primere.

“U vreme kada većina kantona, nažalost, ne poštuje Zaključak Parlamenta, za šta je najbolji primer Srednjebosanski kanton (SBK) koji trenutno sprovodi procedure javnih rasprava za izmene Prostornog plana 2005.-2025. kojim je planirana izgradnja 38 novih MHE, ipak imamo i svetle primere poštovanja odluka zakonodavnog tela kao što je slučaj sa ZDK i HNK. Nadamo se da će i ostali kantoni u Federaciji nastaviti da donose odluke uvažavajući Zaključak zakonodavnog tela Federacije, i time sprečiti devastaciju reka naše domovine”, izjavila je Nina Kreševljaković, pravna savetnica Arhus centra.

Još jedna od pozitivnih vesti sa kojima je počela ova godina dolazi i iz Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). Krajem januara Skupština HNK tražila je od Vlade HNK preispitivanje dodeljenih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 na lokalitetu Bunskih kanala jer je koncesija dodeljena nad zaštićenim delovima prirode. Zatražila je i preispitivanje ostalih koncesija za izgradnju MHE koje nisu realizovane u predviđenim rokovima.

Iz Koalicije za zaštitu reka Bosne i Hercegovine naglašavaju da je evidentno da se podigla svest o štetnosti malih hidroelektrana po ljude i životnu sredinu i zaključuju da je ovo početak kraja ovih projekata.

„Sve nam ovo govori da su konačno i nadležne institucije prepoznale ovaj problem što znači da se uništavanje naših reka neće još dugo tolerisati. Dugogodišnja borba aktivista i aktivistkinja Koalicije za zaštitu reka BiH sada iz dana u dan daje konkretne rezultate. Nastavljamo sa borbom dok se ne donese moratorijum na gradnju MHE na teritoriji cele BiH“, zaključila je Skenderija.

Energetski portal