Veliki broj zgrada u Srbiji je energetski neefikasan

Foto: Milisav Pajević

Foto: Milisav Pajević

Veliki broj zgrada u Srbiji je energetski neefikasan naročito kada je reč o stambenim zgradama, rečeno je juče na tribini „Energetska (ne)efikasnost u Srbiji – neophodnost i izazovi“ na kojoj je istaknuto da potrošnja energije u zgradama predstavlja 36 odsto ukupne potrošnje u Srbiji.

– Oko 75 odsto svih zgrada u Srbiji čine stambene zgrade, od kojih najmanje 85 odsto nije izgrađeno u skladu sa uslovima koji zadovoljavaju energetsku efikasnost. To znači da je potrošnja energije u zgradama ogromna i da predstavlja 36 odsto ukupne potrošnje u Srbiji, rekla je pomoćnica ministarke u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanka Atanacković.

Većina zgrada građena u periodu kada propisi nisu podrazumevali mere za energetsku efikasnost a 2012. godine uvedena obaveza da sve zgrade koje se grade imaju minimum razred C energetskog nivoa.

– Prema trenutnim propisima energetska efikasnost se uglavnom preračunava na osnovu energije koja je potrebna za grejanje, rekla je Atanacković i dodala da se energija koristi i za rasvetu, za zagrevanje tople vode, ventilaciju i slično, te da je potrebno sve te energije uzeti u obzir kako bi imali jasnu predstavu o tome da li je nešto energetski efikasno ili ne.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski je istakao da je, kada je reč o energetskoj efikasnosti, poslednjih nekoliko godina učinjeno dosta toga po tom pitanju i kao primer naveo osnivanje Fonda za energetsku efikasnost.

– Postoji puno mera koje smo mi, kao resorno Ministarstvo, uradili i koje ćemo u narednom periodu uraditi, rekao je on.

Istakao je da je važno i podizanje svesti građana i da resorno ministarstvo nema sredstva da može time da se bavi direktno, ali da daje podršku svim nevladinim organizacijama, i domaćim i stranim, koje se bave tim problemom.

Milisav Pajević