Velika zagađenost vazduha u Pljevljima

 

cc6e386cdc7779b6bbc417daefc53af0U nedelju 29. januara 2017. godine u Pljevljima u Crnoj Gori izmerene su veoma visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu.

Koncentracija sumpor oksida u popodnevnim časovima bila je iznad granice upozorenja koja iznosi 500 miligrama po metru kubnom. Najveća koncentracija sumpor oksida izmerena je u 16 h i iznosila je 558,8 miligrama po metru kubnom.

U dužem vremenskom periodu izmerene su i veoma visoke koncentracije PM10 čestica u vazduhu, što dodatno utiče na veoma loš kvalitet vazduha u urbanoj zoni Pljevalja.

izvor: epa.org.me

foto: vijesti.me

Sandra Jovićević