Velika Britanija planira da zabrani upotrebu drva i uglja u domaćinstvima

Foto: pixabay

Velika Britanija planira da zabrani prodaju goriva koja najviše zagađuju vazduh. Ova odluka dolazi u sklopu plana da se smanje emisije gasova staklene bašte.

Spaljivanje uglja i drva, za grejanje kuća je najveći doprinosilac čestičnom zagađenju vazduha. To znači da se prilikom sagorevanja ovog goriva stvaraju sitne čestice koje zagađuju vazduh a njihovo udisanje može da dovede do problema sa zdravljem respiratornih puteva. Ove čestice okarakterisane su kao najštetniji polutant vazduha od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO).

Prema Ministarstvu za zaštitu životne sredine, na nacionalnom nivou, kao rezultat grejanja domaćinstava, spaljivanje goriva doprinosi sa 38% zagađenju vazduha, dok su industrija i transport odgovorni za 16% i 12% emisija.

Planovi da se ograniči prodaja mokrog drveta za domaću upotrebu, kao i da se prekine sa upotrebom uglja, deo su veće strategije vlade za čist vazduh koja je predstavljena ranije ove godine. Ovi predlozi, uključuju ograničenje ispuštanja sumpora i dima što bi značilo da će se do 2022. godine prodavati isključivo nove generacije čistih peći i time bi se sprečilo ispuštanje oko 8000 tona sitnih čestica u atmosferu na godišnjem nivou.

Ovi potezi će smanjiti trošak koji izaziva zagađenje vazduha za 1 milijardu funti a do 2030. godine i do 2,5 milijarde funti.

Javno zdravlje Engleske objavilo je izveštaj koji ukazuje na to da bi trošak za saniranje posledica zagađenog vazduha u Engleskoj mogao da dostigne 5,3 milijardi funti do 2035. godine ako se ne preduzmu određene mere.

Ministarka zaštite životne sredine Tereza Kofi izjavila je: „Svi imamo ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha koji dišemo a sagorevanje goriva u domaćinstvima je ključna oblast gde bi svi trebalo da preduzmemo akciju“. „Nikada nećemo moći u potpunosti da otklonimo čestično zagađenje vazduha ali ljudi mogu drastično smanjiti svoj doprinos zagađenju i posledice kojima izlažu sebe, svoje porodice i životnu sredinu a da i dalje uživaju u svojim toplim domovima,“ rekla je ministarka.

Milan Zlatanović

Izvor: energylivenews