Veća ulaganja u zaštitu životne sredine u Novom Pazaru

Na dvanestoj sednici Gradskog veća Novog Pazara razmatrani su izveštaji o radu četiri javna preduzeća.

Gradsko veće usvojilo je uzveštaje o radu preduzeća JKP”Gradska čistoća”, Zavoda za urbanizam, JKP “Gradska toplana”, a i Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta. Većnici su sa direktorima razgovarali o problemima u funkcionisanju tih preduzeća. Usvojen je i pravilnik o dodeli sredstava nevladinim organizacijama, koji je u skladu sa novom Uredbom Vlade Republike Srbije.

Sa rukovodstvom JKP “Gradska čistoća” razgovarali smo i oni su izrazili želju da prošire obuhvat iznošenja smeća sa gradskog i na prigradsko područje, do sada je to imalo samo područje Trnave, a pokušaće da usluge iznošenja smeća prošire prema Lukarima, Izbicama, ali i prema još nekim okolnim naseljima. Razgovarali smo i povećanju broja kontejnera na gradskom području, jer je primetno da se oni brzo pune i da je potrebno još takvih posuda za smeće. Od sredstava za eko takse, koja se koriste namenski za zaštitu životne sredine, a između ostalog oko 2.300.000 dinara biće utrošeno za ozelenjavanje javnih površina u Novom Pazaru i nabavku novih kanti za smeće, rekao je član Gradskog veća Mirsad Jusufović. On je istako da će se u narednom periodu raditi na ugradnji filtera u postrojenjima Gradske toplane u cilju zaštite kvaliteta životne sredine.

izvor: novipazar.rs

Sandra Jovićević