Vanredne mere na hidroelektranama usled visokog vodostaja

Srbija

branakodcackaVanredne mere i danonoćna dežurstva uvedena su na svim hidroelektranama EPSa zbog nevremena odnosno velike količine kiše koja je povećala na svim rekama, poput Drine i Dunava.

Na HE „Đerdap 1“ juče popodne otvorena su dva prelivna polja na srpskoj i jedno prelivno polje na rumunskoj strani. Ispušta se 1.620 m3 vode u sekundi, a očekuje se da istu količinu vode preliva i HE „Đerdap 2“. Prelivi sprečavaju poplave uzvodno HE „Đerdap 1“.

Na području Drinsko-Limskih hidroelektrana beleži se istorijski međudotok na HE „Zvornik“, čak 1.500 kubika u sekundi što je polovina ukupnog dotoka na ovoj HE. Voda iz Drine preliva se na HE „Bajina Bašta“, a svi agregati rade maksimalnim kapacitetom.

Zaustavljen je rad hidroelektrana u okviru HE „Elektro Morava“ zbog visokog vodostaja, a voda se preliva i na Limskim hidroelektranama.

Energetski portal
foto: Duško Đorović