Uzorkovanje meda za Pogon „Naš med“ počinje od ponedeljka

Hrana

Kao što je prethodno najavio Savez pčelarskih organizacija (SPOS), prijava svih vrsta meda koje pčelari imaju na raspolaganju za plasman putem Pogona „Naš med“, na osnovu prvog poziva, traje do 10. avgusta. Istog dana, ekipa „Našeg meda“ kreće u uzorkovanje meda.

Foto-ilustracija: Pixabay

Cilj saveza je da na ovaj način svojim članovima obezbedi najvišu moguću tržišnu cenu meda!

Uzorkovanje će biti odrađeno u najkraćem mogućem roku. Med će se uzorkovati u postojećoj ambalaži, iz tehničkih razloga, a svaka kanta ili bure će nakon uzorkovanja biti zapečaćeno specijalnim plombama „Našeg meda“. Na licu mesta, prilikom uzorkovanja, aparatom će se meriti boja meda u svakoj ambalaži posebno.

Od svakog pčelara uzimaće se jedan zbirni uzorak iz svih jedinica ambalaže u količini od 1 kg za bagremov med i 1,5 kg za šumski med, plus po 300 g iz svake jedinice ambalaže. Preporučuje se pčelarima da med pre uzorkovanja preruče u ambalažu u koju staje veća količina meda.

Ako je došlo do izdvajanja tečne faze meda na površini jedinice ambalaže, pčelar mora taj tanak sloj tečnog meda da ukloni pre dolaska uzorkivača „Našeg meda“.

Ako pčelar pored bagremovog i šumskog meda ima i druge vrste meda (pravi livadski, lipov, suncokretov i druge), ako želi, uzorkivači će i za taj med uzeti uzorke, iako za sada savez nema cenu za taj med, ali ćemo je u dogledno verovatno imati, pa će pčelarima biti ponuđena.

Ukoliko analize pokažu da uzorkovani med odgovara zahtevima kupca, plaćanje meda biće obavljeno nakon potpisivanja ugovora, u čitavom iznosu, pre nego što med preuzem „Naš med“, odnosno pre izlaska meda iz domaćinstva pčelara!

Pčelari će biti obaveštavani o što približnijem terminu dolaska uzorkivača, najčešće vrlo precizno, nekoliko dana pre njihovog dolaska, telefonskim pozivom.

Pošto po novim propisima niko ne može predati med na otkup bez RS broja, Pogon „Naš med“ će i kod pčelara bez RS broja uzorkovati med, ali pčelar mora pod hitno uputiti zahtev Upravi za veterinu i za oko 20 dana dobiće rešenje o dodeli RS broja. Tek tada će med moći da bude otkupljen. Sve o tome kako da dođete do RS broja pročitajte OVDE.

Plaćanje će se obaviti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate. Aktuelne cene meda pogledajte OVDE.

Izvor: Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS)