Užice prešlo na vodu sa Vrutaka

Vesti | Srbija

Fabrika za preradu vode na Cerovića brdu je prema planu i bez problema prešla na korišćenje vode sa akumulacije Vrutci.

Foto: Grad Užice

Po ulasku te vode u vodosistem, prema zakonskim odredbama, ona se mora proglasiti vodom samo za sanitarno-higijenske potrebe dok se ne urade tri uzastopne analize prerađene vode.

Voda iz gradskog vodovoda može se koristiti za sve potrebe osim za piće i pripremu hrane.

Snabdevanje građana pijaćom vodom iz cisterni odvija se prema rasporedu koji je ranije objavljen.

Isporuka vode se vrši na 73 lokacije i za snabdevanje su angažovane 24 autocisterne za potrebe građana, kao i 26 stacionarnih cisterni za ustanove i privredu.

Cisterne su dezinfikovane i redovno se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.

Sve cisterne su izašle na lokacije i za sada nema bitnijih kašnjenja u isporuci vode.

Do odstupanja u terminima isporuke može eventualno doći zbog potrebe za punjenjem cisterni ili vremenskih uslova.

Apeluje se na vozače da vozila ne parkiraju na lokacijama predviđenim za parkiranje cisterni, kao i na trasama njihovih kretanja, posebno u uskim ulicama.

O terminima za isporuku vode građani se mogu informisati na telefone: 0800-31-31-00 od 00,00 do 24,00 časova i 513 – 067 od 8,00 – 18,00 časova.

Izvor: Gradski štab za vanredne situacije

Milisav Pajević