Uzeti uzorci sedimenta sa poplavljenog kopa „Tamnava-Zapadno polje“

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kojem je navedeno da su predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd izvršili uzorkovanje sedimenata sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ koji je poplavljen u prošlogodišnjim poplavama.

Istaknuto je i da su stručnjaci Svetske banke dali saglasnost na plan i obim analize uzorkovanih sedimenata, kao i da akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring kvaliteta vode u Kolubari. Takođe, navedeno je i da Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, kao i da su rezultati zadovoljavajući.

Podsetimo, u februaru 2015. godine držan je sastanak Stručno-operativnog tima Instituta „Jaroslav Černi“ i Zavoda za javno zdravlje Beograd na kojem je uspostavljen plan analize mulja i pozicionirane tačke za uzimanje uzoraka mulja.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs