Utvrđena rang lista ponuđača za izgradnju solarne elektrane na Briskoj Gori

 

Foto-ilustracija: Pixabay

Tenderska komisija za otvaranje i rangiranje ponuda je na osnovu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države, na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj odlučila da je prvorangirani ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum.

Ponuđač Konzorcijum EPCG i Fortum je u okviru svoje ponude i propisanih kriterijuma dao najbolje uslove u smislu broja novootvorenih radnih mesta, visine zakupnine, tehničke osposobljenosti, snage izgrađene jedne solarne elektrane sa instalisanom snagom ≥100MW (MW), finansijske sposobnosti i učešća domaćih kompanija.

U tom smislu Konzorcijum EPCG i Fortum je za iznos godišnje zakupnine ponudio 33 centa/m2 sa planom otvaranja 226 novih radnih mesta tokom trajanja čitavog perioda zakupa zemljišta. Takođe, ponudom ovog Konzorcijuma predviđen je ukupan iznos investicije od 178 miliona evra. Kao važan elemenat ponude predviđeno je da učešće domaćih kompanija u ukupnoj investiciji bude 20 miliona evra.

Kroz dokazivanje iskustva u realizaciji ovih projekata Konzorcijum EPCG i Fortum je dostavio podatke o izgradnji solarnih elektrana ukupne instalisane snage 2.821,31 MW kao i iskustvo u izgradnji više solarnih elektrana snage veće od 100 MW. Sa aspekta finansijske sposobnosti ponuđača, ovaj Konzorcijum je dostavio podatke o prosečno ostvarenom bruto prihodu za 2014.,2015. i 2016. godinu u iznosu od 4,39 milijardi evra.

Drugorangirani ponuđač, Konzorcijum IREDL, je za iznos zakupnine ponudo pet centi/m2 sa planom otvaranja 25 novih radnih mesta. U smislu dokazivanja iskustva, traženog tenderskom dokumentacijom, Konzorcijum IREDL je dostavio podatke o izgradnji solarnih elektrana ukupne instalisane snage 1.039,5 MW kao i iskustvo u izgradnji jedne solarne elektrane instalisane snage veće od 100 MW. Sa aspekta finansijske sposobnosti ponuđača, ovaj Konzorcijum je dostavio podatke o prosečno ostvarenom bruto prihodu za 2014.,2015. i 2016. godinu u iznosu od 608,9 miliona evra.

Konzorcijum IREDL je za ukupna iznos investicije ponudio 166 miliona evra, od čega je učešće domaćih kompanija predviđeno na iznos od 21 milion evra.

Ponuda Konzorcijuma Montesolar ocenjena kao neispravna.

Odluka o rang listi ponuđača je dostavljena svim ponuđačima koji imaju pravo prigovora, u skladu sa propisanom procedurom, nakon čega će biti upućena Vladi Crne Gore na utvrđivanje.

Izvor: Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Milisav Pajević