Utvrđena konačna rang lista o dodeli sredstava Zelenog fonda za pošumljavanje u 2018. godini

Vesti | Srbija

 

Foto: Milisav Pajević

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 15. oktobra ove godine donelo  je Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2018. godini.

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2018. godini, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo  6. jula ove godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 14 prijava.

Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2018. godini možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević