Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Vesti | Region

 

Foto: Vlada Crne Gore

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore juče je na održanoj 84. sednici utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine sa Izveštajem sa javne rasprave.

U cilju poboljšanja važećih rešenja, propisano je da će se za operatere koji nisu dobili integrisanu dozvolu do 01. 01. 2018. godine maksimum novčane kazne uvećati sa sadašnjih 15.000 na 40.000 evra.

Pored toga, izmenama će se obezbediti pravni osnov za svakog operatera da podnese, pored takozvanog Plana prilagođavanja, i instrument finansijskog obezbeđenja, kao garanciju za dobro izvršenje posla, koja glasi na donosioca i obnavlja se svake godine prema planiranim investicijama za narednu godinu.

Milisav Pajević