Utvrđen Nacrt strategije upravljanja otpadom u Republici Srpskoj

Region | Upravljanje otpadom

461961

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije upravljanja otpadom za period od 2017. do 2026. godine kojom je predviđeno usklađivanje zakonske regulative Republike Srpske sa zakonodavstvom Evropske unije.

Cilj donošenja Strategije je normiranje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u Republici Srpskoj, usklađivanje zakonske regulative Srpske sa EU zakonodavstvom, uvažavajući strateško opredeljenje Republike Srpske.

Cilj donošenja strategije je i uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine uz sprovođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede, zatim povećanje obuhvaćenosti domaćinstava organizovanim sakupljanjem otpada, povećanje odvojenog sakupljanja otpada i reciklaže, saniranje postojećih službenih i divljih deponija, kao i sanacija crnih tačaka i izgradnja odgovarajućih objekata za tretman i zbrinjavanje otpada.

izvor: srna.rs

Sandra Jovićević