Utvrđen Nacrt Prostornog plana posebne namene NP „Skadarsko jezero”

Vesti | Region

 

Foto: Vlada Crne Gore

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore juče je na održanoj 86. sednici je razmotrila i utvrdila Nacrt Prostornog plana posebne namene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero” sa Programom održavanja Javne rasprave.

Osnovni cilj izrade Plana je da se revizijom aktuelnog planskog dokumenta za NP „Skadarsko jezero“, u smislu njegovog usklađivanja sa aktuelnim propisima i standardima i opredeljenjima Prostornog plana Crne Gore, stvore formalne i planske pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i uređenje prostora Skadarskog jezera, u skladu sa osnovnim razvojnim opredeljenjima i principima održivog razvoja.

Plan treba da definiše osnovni koncept namene prostora, ranga centara i infrastrukturne opremljenosti koji će omogućiti zaštitu i valorizaciju prirodnih potencijala u funkciji održivog razvoja.

U tom smislu, poseban značaj ima plansko povezivanje predmetnog prostora sa centrima neposrednog okruženja.

Pored ostalog, Plan sadrži detaljne razrade za pojedine zone i lokalitete, čime se obezbeđuju preduslovi za realizaciju investicionih projekata i uređenje prostora na lokacijama koje zahtevaju trajne promene u prostoru.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namene NP „Skadarsko jezero” trajaće 20 dana.

Milisav Pajević