Utvrđen Nacrt o Nacionalnom parku „Drina”

461966

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina” kojim se definiše površina područja, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite.

Ovim zakonom definišu se i zabrane i ograničenja, prava i obaveze upravljača, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

Nacionalni park „Drina” poseduje izuzetne prirodne vrednosti kao što su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu reke Drine i njenih pritoka, kao i izuzetan diverzitet flore, a koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore. Osim toga, značajan je diverzitet faune za ovaj nacionalni park. Posebno značajne vrste su mrki medved, divokoza i suri orao, a izuzetnoj vrednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta.

izvor: srna.rs

Sandra Jovićević