Usvojeni zakoni iz oblasti zaštite životne sredine

Srbija | Održivi razvoj

parlament gov rs skupstina

U petak 19. februara 2016. godine usvojen je set zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine navedeno je da je usvojen Zakon o zaštiti prirode kojim je predviđeno formiranje Zelenog fonda.

Usvojen je i Zakon o upravljanju otpadom čije izmene bi trebalo da doprinesu razvoju privrede, obezbeđivanju kontinuiteta u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uspostavljanju kontinuiteta u sistemu finansiranja upravljanja otpadom i posebnim tokovima otpada i uspostavljanju osnova cirkularne ekonomije.

Takođe je usvojen i Zakon o zaštiti prirode čijim izmenama se utvrđuje nadležnost resornog ministarstva za davanje saglasnosti na sektorske planove i program korišćenja prirodnih resursa u zaštićenim područjima i području ekološke mreže. Osim toga, uveden je pojam geoparka kao područja jasno definisane površine u okviru koje se štite, čuvaju, prezentuju i promovišu objekti geonasleđa. Predviđeno je i da resorno ministarstvo obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I, II i III kategorije na internet stranici ministarstva, ali i da čuvar zaštićenog područja dobija status službenog lica, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Podsetimo, 17. februara 2016. godine usvojeni su predlozi Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o upravljanju otpadom.

Sandra Jovićević

foto: parlament.gov.rs