Usvojeni predlozi zakona iz oblasti zaštite životne sredine

parlament gov rs skupstina

U sredu 17. februara 2016. godine održano je Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije.

Na sednici je bilo reči o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine obrazložili su članovima Odbora za evropske integracije pomenute predloge zakona koji su nakon kraće rasprave usvojeni.

Na sednici se razgovaralo i o Predlogu zakona o potvrđivanju amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu i o Predlogu zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala.

Sandra Jovićević

foto: parlament.gov.rs