Usvojeni planovi upravljanja šumama za 2018. godinu u Federaciji BiH

Vesti | Region

 

Foto: Vlada Federacije BiH

Foto: Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o upravljanju šumama u Federaciji BiH u 2017. godini i planovima upravljanja šumama za 2018. godinu.

Sa ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama FBiH, Vlada FBiH je uputila urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno razmatra Predlog zakona o šumama, koji je utvrdila na 110. sjednici, 7. jula 2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.

Na istoj sednici Vlada FBiH izmenila je Odluku o načinu namenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina.

Izmenom je previđeno da prikupljena sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata u 2018. godini budu utrošena u skladu sa planom namenskog utroška takse za ovu godinu.

Milisav Pajević