Usvojeni izveštaji o potrebi regulacije cena električne energije

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 31. maja 2017. godine usvojio Izveštaj o potrebi regulacije cena električne energije za garantovano snabdevanje za 2017. godinu, Izveštaj o potrebi regulacije cena zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije za 2017. godinu, kao i Izveštaj o neophodnosti održavanja rezervnog snabdevanja električnom energijom za 2017. godinu.

Zakonom o energetici je propisano da Agencija jedanput godišnje analizira i objavljuje izveštaj o potrebi daljeg regulisanja navedenih cena na osnovu: ostvarenog nivoa konkurentnosti na domaćem tržištu električne energije, dostignutog stepena zaštite energetski ugroženih kupaca, razvoja regionalnog tržišta električne energije i procene raspoloživih prekograničnih kapaciteta. Agencija takođe jedanput godišnje procenjuje neophodnost održavanja rezervnog snabdevanja.

Na osnovu urađenih analiza i ocena koje su iz svojih nadležnosti dali Komisija za zaštitu konkurencije i Ministarstvo rudarstva i energije, Savet Agencije je zaključio da se nisu stekli uslovi za prestanak regulacije cena električne energije za garantovano snabdevanje i cena zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije, kao i da je potrebno i u narednom periodu zadržati funkciju rezervnog snabdevanja električnom energijom.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević