Usvojene preporuke za reformu energetskog sektora BiH

Vesti | Region

 

Foto: Energetika.ba / FENA

Foto: Energetika.ba / FENA

Preporuke za reformu energetskog sektora usvojene su juče u nastavku 62. sednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a predložili su ih zastupnici Momčilo Novaković, Hanka Vajzović, Saša Magazinović, Predrag Kožul, Mirsad Isaković, Lazar Prodanović i Jasmin Emrić.

Jedna od preporuka odnosi se na to da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, po izjašnjenju entitetskih vlada, Veću ministara predloži na usvajanje okvirnu energetsku strategiju za BiH.

Ta strategija bi trebala omogućiti deblokadu IPA fondova čime bi se se obezbedili grantovi za EU tehničke asistencije u energetski sektor.

Opredjeljenje za energetsku efikasnost kao ključni element energetske tranzicije i određivanje uloge regulatornih tela u implementaciji ove politike je među preporukama. Predlagači su istakli da je energetska efikasnost veliki potencijal za štednju energije i unapređenje efikasnosti ekonomije.

Preporuke se odnose i na to da se ubrza reforma energetskog sektora donošenjem nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata potrebnih za ispunjavanje zahteva Energetske zajednice i pristupanja EU, te da se implementiraju preporuke za unapređenje procesa izdavanja dozvola za gradnju novih energetskih objekata.

Milisav Pajević