Usvojene odluke o izmenama i dopunama metodologije u oblasti nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je da je Savet Agencije za energetiku održao sednicu 14. januara 2016. godine.

Kako je navedeno u saopštenju, u okviru sednice usvojene su odluke o izmenama i dopunama metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima, kao i metodologije za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa.

Istaknuto je da je usvajanjem ovih odluka izvršeno usklađivanje pomenutih metodologija sa novim Zakonom o energetici, a objavljene su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 4/16.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs