Usvojena uredba o biogorivima u Republici Srpskoj

Region

biogorivo

Vlada Republike Srpske održala je 28. januara 2016. godine u Banjaluci 58. redovnu sednicu u okviru koje je doneta Uredba o vrstama, sadržaju, kvalitetu i učešću biogoriva u transportu.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade Republike Srpske, cilj uredbe je stavljanje u promet na domaće tržište biogoriva i drugih obnovljivih goriva propisanog kvaliteta kao zamene za dizel gorivo ili benzin u transportu, a radi ispunjavanja obaveza koje su u vezi sa zaštitom životne sredine, sigurnošću snabdevanja gorivom na ekološki prihvatljiv način i promovisanja upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu.

Istaknuto je da se uredbom propisuju vrste biogoriva, sadržaj biogoriva u mešavini sa fosilnim gorivima za potrebe transporta, zatim uslovi i način utvrđivanja kvaliteta biogoriva, način utvrđivanja usaglašenosti kvaliteta, obaveze distributera i nadzor nad sprovođenjem ove uredbe.

Sandra Jovićević

foto: ekokuce.com