Usvojena odluka o koeficijentima za ambalažni otpad u Republici Srpskoj

Region | Održivi razvoj

ambalazni otpad ambalaza.hr

Vlada Republike Srpske usvojila je 21. januara 2016. godine Predlog Odluke o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade Republike Srpske, odlukom se propisuje koeficijent naknade za ponovno iskorišćavanje i reciklažu po vrstama ambalaže za jedan kilogram ambalažnog otpada izraženog u konvertibilnim markama, kao i ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom koji se uzimaju u obzir pri proizvodnji i stavljanju u promet ambalaže i upravljanju ambalažnim otpadom izraženi u procentima za 2015. i 2016. godinu.

Na sednici je usvojena i odluka o izradi Zoning plana područja posebne namene „Janjske otoke“ čiji je cilj razvoj, uređenje, korišćenje i očuvanje prirodnih vrednosti područja i sprečavanje nesklada između zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog nasleđa i planiranih privrednih aktivnosti u vezi korišćenja hidroenergetskog potencijala područja.

Sandra Jovićević

foto: ambalaža.hr