Usvojena Informacija o realizovanim radovima na desnom rukavcu reke Bojane

Vesti | Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o realizovanim radovima na desnom rukavcu reke Bojane u cilju održavanja protočnosti i obezbeđenja uslova za izvođenje radova u 2019. godini.

Vlada Crne Gore je zadužila nadležne institucije da obezbede sredstva za aktivnosti na radovima u cilju održavanja protočnosti, da zaključe Sporazume o korišćenju materijala sa ušća i račve za obnavljanje plaže na Adi Bojani i prihranjivanje plaža, kao i sagledavanje mogućnosti valorizacije preostalog materijala sa račve, kao građevinskog.

Milisav Pajević