Usvojena Informacija o projektu „Finalizacija Studije zaštite područja Ulcinjske solane“

Vesti | Region

Foto: birdwatchingmn.org

Vlada Crne Gore je na 92. sednici usvojila Informaciju o projektu „Finalizacija Studije zaštite područja Ulcinjske solane„.

Prilikom predstavljanja informacije navedeno je da će Studija će biti prosleđena Opštini Ulcinj na dalje postupanje proglašenja područja parkom prirode.

Vlada je donela Uredbu o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kojom se u nacionalno zakonodavstvo prenose propisi Evropske unije koji definišu da se proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba ovih supstanci moraju urediti potpunim ili delimičnim zabranama ili drugim ograničenjima na osnovu procene rizika.

Na predlog Ministarstva ekonomije, Vlada se upoznala sa Informacijom o postupku po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine belih boksita sa ležišta “Poljane”, Prestonica Cetinje.

Imajući u vidu da je na Javni oglas stigla samo jedna ponuda, kojoj su članovi Tenderske komisije dodelili svega pet bodova (od mogućih 20) po osnovu kriterijuma „reference ponuđača“, Ministarstvo ekonomije je, u smislu člana 37 Zakona o koncesijama, donelo Odluku o poništavanju Javnog oglasa iz razloga dostavljanja ponude od strane samo jednog ponuđača.

Milisav Pajević