Usvojen sporazum za drugu fazu modernizacije TE-KO „Kostolac“

Srbija

Dovoljne rezerve uglja na deponijama-01 te-ko.rs

Kao što je zamenik Direktora PD „TE-KO Kostolac gospodin Aleksandar Jovanović najavio na konferenciji „Balkanske strujne veze“, Vlada Republike Srbije podržala je program revitalizacije i modernizacije TE-KO „Kostolac“ usvojivši Sporazum za drugu fazu modernizacije TE-KO „Kostolac“. Sporazum je usvojen 15. decembra 2014. godine, a njime je predviđeno finansiranje izgradnje novog bloka termoelektrane „Kostolac“ B3 snage 350MW zahvaljujući kojem će i kop „Drmno“ povećati svoju proizvodnju. Sporazum omogućava preuzimanje 715 miliona USD kredita sa rokom otplate od dvadeset godina, grejs periodom od sedam godina i kamatom od 2,5 odsto kod kineske EKSIM banke. Izgradnju će voditi kineska kompanija SMEK (CMEC – China Machinery Engineering Corporation), a gospodin Jovanović navodi da će se primenjivati najviši srpski i evropski standardi. Završetak radova očekuje se kroz 54 meseca, tako da će Blok B3 na mreži biti 2019. godine.

Sem ovog projekta, u Kostolcu se od majskih poplava ove godine borilo za kop koji je bio potopoljen sa milion kubnih metara vode i mulja iz kojeg je nedavno izvučen i remontovan bager „800“ koji je glavna rudarska mašina za proizvodnju uglja na površinskom kopu „Drmno“. Uprkos svemu, u okviru prve faze modernizacije od 1. marta ove godine izvodi se revitalizacija blokova B1 i B2, a postoji prostor i za revitalizaciju i podizanje snage 310MW blokova A1 i A2, kojim bi se ostvarila proizvodnja od 7 milijardi kWh iz TE-KO „Kostolca.

Količine komadnog uglja ove godine uspele su da zadovolje potrebe prioritetnih potrošača, dok su se uvozom tokom letnjih meseci čuvale rezerve uglja za zimu. TE-KO „Kostolac je važan snabdevač građana termouslugama koje obezbeđuje za skoro osamdeset hiljada ljudi u Kostolcu i Požarevcu, čime smanjuju potrošnju električne energije tokom zimskih meseci.

Inače, na nedavno održanoj konferenciji „Balkanske strujne veze“ šef Sekretarijata Energetske zajednice JIE gospodin Simon Uzunov podsetio je na Direktivu o emisiji velikih ložišta (Large Combustion Plant Directive) koja će stupiti na snagu 2017. godine. Uzunov je posavetovao da se na vreme počne sa razmatranjem iste jer smanjenje emisije sumpor-dioksida, natrijum-oksida i čađi iz velikih ložišta zahteva visok nivo investicija, a ugalj će ostati prioritetni izvor energije u Srbiji u narednim godinama.

JMP

foto: te-ko.rs