Usvojen Program zaštite životne sredine i Strateški plan razvoja sistema vodosnabdevanja i kanalisanja naselja na široj teritoriji Beograda

Srbija

goran trivan beograd.rs

U ponedeljak 30. novembra 2015. godine odbornici grada Beograda usvojili su Program zaštite životne sredine grada Beograda i Strateški plan razvoja sistema vodosnabdevanja i kanalisanja naselja na široj teritoriji grada Beograda za period od 2015. do 2025. godine.

Sekretar za životnu sredinu grada Beograda gospodin Goran Trivan izjavio je da je Program zaštite životne sredine grada Beograda ključni dokument koji ima za cilj zaustavljanje degradacije i unapređenje životne sredine uz očuvanje prirodnih, kulturnih i urbanih vrednosti. On je istakao da je potrebno uspostaviti ravnotežu između prirodnih resursa i urbanih funkcija grada, sistem za racionalno korišćenje prirodnih resursa, ali i ojačati svest o značaju životne sredine. Programom bi trebalo da se smanji zagađenje, razviju zdrava i bezbedna okruženja, zatim da se smanji uticaj štetnih faktora, unaprede postojeće prirodne vrednosti, uspostavi integralni sistem upravljanja i racionalnog korišćenja svih prirodnih vrednosti.

Gradonačelnik Beograda gospodin Siniša Mali istakao je da je ovo prvi put da Beograd ima plan razvoja vodosnabdevanja. Kako je dodao, plan će omogućiti da svaki građanin na teritoriji Beograda dobije priključak za vodu i kanalizaciju. Dodao je da je pomenuti projekat vredana 575 miliona evra, a novac će biti obezbeđen iz budžeta grada, doprinosa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, budžeta JKP „Vodovod i kanalizacija“, ali i uz pomoć javno-privatnih partnerstava i kredita. Naveo je i da Strateški plan razvoja sistema vodosnabdevanja i kanalisanja naselja na široj teritoriji grada Beograda za period od 2015. do 2025. godine ima za cilj poboljšanje kvaliteta života i komunalnih usluga, zaštitu prirodnih vodotoka i životne sredine, ali i povećanje vrednosti i atraktivnosti lokacija u Beogradu.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs