Usvojen Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore

Vesti | Hrana | Turizam | Region

Foto: EP

Vlada Crne Gore je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II – 2014-2020 verzija 1.2. kojim su definisane mere čija će realizacija omogućiti korišćenje sredstava IPA II u ovoj oblasti, a koje su usmerene na poboljšanje konkurentnosti, povećanje dodate vrednosti proizvoda, otvaranje novih radnih mesta, poboljšanje života u ruralnim područjima, kao i povezivanje sa turizmom.

U diskusiji je istaknuto da je cilj Programa da korišćenjem sredstava IPA II u što većoj meri pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u Evrepsku uniju, što će dovesti do unapređenja kvaliteta proizvoda, povećana obima proizvodnje, veće konkurentnosti i dostizanja EU standarda bezbednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru.

Milisav Pajević