Usvojen Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2019. godinu

Vesti | Goriva | Gas

Foto: JP „Srbijagas“

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas“ je prošlog četvrtka na sednici, kojoj je predsedavao prof. dr Muamer Redžović, predsednik Nadzornog odbora a prisutni su, pored članova NO, bili i zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i članovi poslovodstva, usvojio je Predlog Programa poslovanja kompanije za 2019. godinu.

Godišnji planski dokument preduzeća izrađen je u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, Uredbom Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava o smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja , kao i na osnovu definisanih parametara i uslova u kojima preduzeće posluje.

U Predlogu Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2019. godinu, stoji da će preduzeće i u sledećoj godini obezbediti sigurnost snabdevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srbije, kao i stabilnost transportnog i distributivnog gasnog sistema u zemlji.

Osnovni elementi poslovanja, koji će omogućiti uspešan rad i razvoj kompanije u dužem periodu, su: kontinuitet ostvarenja pozitivnog finansijskog rezultata i neto dobiti, dalja racionalizacija troškova, visok stepen naplate tekućih potraživanja, nastavak aktivnosti na ulaganju u razvojne i investicione projekte, kao i nastavak reorganizacije i usavršavanja organizacione strukture preduzeća.

Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2019. godinu, nakon usvajanja na Nadzornom odboru, upućen je, putem resornog ministarstva, Vladi Republike Srbije na saglasnost.

Milisav Pajević