Usvojen Izveštaj o realizaciji mera zaštite životne sredine u Crnoj Gori

Region

Zastitna životne sredine

Vlada Republike Crne Gore usvojila je prošle nedelje Izveštaj o realizaciji mera iz akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu za period od januara do juna 2014. godine.

Praćene su mere iz oblasti vazduha, vode, upravljanja otpadom, morskog ekosistema, biodiverziteta, buke i radioaktivnosti u životnoj sredini. Od 71 mere, realizovano je njih 29, dok je u toku realizacija 37 mera.

U Izveštaju je navedeno da je u narednom periodu potrebno uspostaviti zakonom propisane zone sanitarne zaštite, izraditi planove za odlagališta i adekvatnu infrastrukturu za obradu otpada. Osim toga neophodno je i da lokalne samouprave izrade lokalne planove upravljanja otpadom.

Sandra Jovićević