Usvojen energetski bilans Republike Srpske za 2017. godinu

Region

news-2015-March-struja_energetika_962543169

Energetskim bilansom Republike Srpske za ovu godinu planirana je proizvodnja električne energije u iznosu od 7.666,33 GWh.

Proizvodnja uglja trebalo bi da bude u ukupnom iznosu od 6.620.800 tona, a predviđena je i prerada oko 967.000 tona sirove nafte, rafinerijskih poluproizvoda i aditiva u Rafineriji nafte Bosanski Brod čijom preradom će biti proizvedeno 946.000 tona naftnih derivata.

Potrošnja prirodnog gasa definisana je u iznosu od 60 miliona metara kubnih, proizvodnja ogrevnog drveta i biomase prema zvaničnim podacima u iznosu od 980.749 metara kubnih, odnosno u energiji 7,39 PJ.

Ukupna bruto proizvodnja toplotne energije trebalo bi da bude u iznosu od 1.761 TJ, pri čemu je finalna potrošnja toplotne energije planirana u količini od 1.380 TJ.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević