Usvojen Akcioni plan za korišćenje OIE u BiH

50 sjednica VMBiH 01 30-03-16

U sredu 30. marta 2016. godine u Sarajevu održana je 50. sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine.

U okviru sednice, između ostalog, usvojen je i Akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (NREAP), a čime Bosna i Hercegovina ispunjava obavezu iz Ugovora o energetskoj zajednici, kao i obavezu primene direktiva Evropske unije koje se odnose na obnovljive izvore energije. Pomenutim planom definisani su indikativni ciljevi korišćenja izvora obnovljive energije u BiH do 2020. godine i dinamika njihovog postizanja.

Osim toga, utvrđen je i Predlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Pariskom sporazumu o klimi koji će biti potpisan 22. aprila 2016. godine na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, na Dan planete zemlje.

Sandra Jovićević

foto: vijeceministara.gov.ba