Usvajanjem novog Zakona o energetici građani će moći da kontrolišu račun za električnu energiju

Srbija

aleksandar antic 2

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić izjavio je da će usvajanjem novog Zakona o energetici građani moći da kontrolišu potrošnju električne energije u svojim domaćinstvima. Svoju mesečnu potrošnju kupci će moći da provere putem SMS poruke, a biće otvorena i besplatna telefonska linija za reklamacije oko računa za električnu energiju. Osim toga, povećaće se i broj šaltera za pritužbe, kao i kontrola kvaliteta električne energije.

Gospodin Antić je istakao da je Nacrtom Zakona o energetici primenjen treći energetski paket kojima se obezbeđuje veća zaštita kupaca, a i detaljnije su razrađene dužnosti snabdevača električne energije.

Predsednik Udruženja potrošača gospodin Petar Bogosavljević izjavio je da zakon treba da kontroliše snabdevanje električnom energijom i podstakne podizanje nivoa usluga. On je dodao da je potrebno pojednostavljivanje računa za električnu energiju kako bi svako mogao da ga proveri.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net