Usvajanje Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu do kraja godine

Svet

Aleksandar Antic

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić izjavio je da bi u oktobru ove godine trebalo da bude predstavljen novi Zakon o geološkim istraživanjima i rudarstvu, dok se njegovo usvajanje očekuje do kraja 2014. godine. Zakon je trenutno u fazi nacrta, a njegovo usvajanje je uslov za donošenje Strategije upravljanja mineralnim resursima.

Član radne grupe za izradu Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu gospodin Tomislav Šubaranović rekao je da će ovim zakonom biti zaštićeni interesi države, ali će i investitorima biti obezbeđena sigurnost.

Profesor Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu gospodin dr Vladimir Pavlović istakao je da će novi zakon o rudarstvu ubrzati proceduru za dobijanje dozvola za eksploataciju građevinskog materijala.

Novim Zakonom o geološkim istraživanjima i rudarstvu biće definisane sirovine koje su od strateškog značaja za državu, bankarska garancija će biti smanjena na 5 odsto vrednosti istraživanja, a sve dozvole će se dobijati u Ministarstvu rudarstva i energetike. Osim toga, strateško partnerstvo sa državom neće biti neophodno, a biće utvrđene i visine rudnih renti.

Inače, još 2012. godine započelo se sa Nacrtom Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu, a početkom ove godine objavljena je poslednja verzija ovog nacrta.

Sandra Jovićević