Ušteda energije u Srbiji 4,4 odsto

1312_giz-undp_banjac_02

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike gospodin Miloš Banjac izjavio je za Tanjug da se Srbija obavezala da će do 2018. godine uštedeti oko 9 odsto energije i dodao da je do sada ostvarena ušteda od oko 4,4 odsto. On je istakao da Srbija ide u dobrom pravcu kada je reč o energetskoj efikasnosti i da dobija pohvale od Energetske zajednice.

Gospodin Banjac je objasnio da je u skladu sa obavezom koja je preuzeta bilo neophodno da se uvede sistem energetskog menadžmenta, dodajući da se ovih dana vrše obuke energetskih menadžera. Govoreći o pomoći UNDP-a Srbiji, rekao je da je ta organizacija obezbedila softver koji javne objekte vezuje za sistem u kome se unošenjem podataka stiče kompletna slika o potrošnji energije u srednjim i velikim objektima. Kako je naveo, ovo je neophodno jer se do sada nije znalo kolika je realna potrošnja, a na ovaj način će se dobiti jasna slika. Trenutno u bazi podataka ima nekoliko hiljada zgrada, a plan je da se obuhvate sve, rekao je gospodin Banjac.

Inače, GIZ i UNDP su 13. decembra 2016. godine potpisali Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti energetske efikasnosti. Kako je navedeno, 97 odsto opština je pokazalo spremnost da sarađuje sa tim organizacijama po pitanju energetske efikasnosti, održano je 229 sastanaka, a 11 stručnjaka će lokalnim samoupravama pomoći da popune upitnik od 70 pitanja o toj temi. Svi podaci o javnim objektima koje će obe strane prikupljati biće uneti u jedinstvenu bazu Srbije.

izvor: tanjug.rs

Sandra Jovićević