Uspostavljanjem Zelenog fonda do boljeg finansiranja životne sredine

Srbija | Održivi razvoj

slika-zakoni-skupstina

U sredu 17. februara 2016. godine usvojeni su predlozi tri zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da izmene Zakona o zaštiti životne sredine imaju za cilj da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, većem stepenu usklađenosti propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije i većoj međusobnoj usaglašenosti domaćih propisa. Istakla je da je jedna od ključnih izmena koja se tiče ovog zakona uspostavljenje kontinuiteta i predvidivosti u sistemu finansiranja zaštite životne sredine osnivanjem Zelenog fonda kao budžetskog fonda Republike Srbije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Navela je da će se uz pomoć pomenutog fonda omogućiti ulaganje u unapređenje kvaliteta životne sredine, smanjenje negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, sanacija zagađenih lokacija, uklanjanje istorijskog otpada iz preduzeća u restruktiriranju i stečaju, unapređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, razvoj reciklažne industrije, uspostavljanje zelene ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. Dodala je i da će se Zakonom o zaštiti životne sredine omogućiti i uvođenje nacionalne elektronske baze podataka kako bi se obezbedio brz i jednostavan pristup informacijama iz oblasti zaštite životne sredine.

Gospođa Bogosavljević Bošković je istakla i da je jedna od značajnih izmena Zakona o upravljanju otpadom prenošenje okvirne Direktive o otpadu u vodu uvođenja pojmova prestanka statusa otpada i nus proizvoda što će olakšati poslovanje privrednih subjekata. Kako je dodala, otpad će dobiti prirodu robe, a njegova upotreba ili tretman imaće izraženu komercijalnu vrednost što će obezbediti i pojavu novih subjekata. Osim toga, biće uspostavljeno i tržište otpada sa ciljem da se promet i tertman otpada odvijaju na legalan i transparentan način, a biće omogućen uvid i u količinu i vrste otpada. Operateri će biti klasifikovani kako bi se podstakla veća ulaganja u viši stepen reciklaže, kao i veća transparentnost u ovoj oblasti.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, gospođa Bogosavljević Bošković je dodala da se novine u pomenutom zakonu odnose na očuvanje prirodnih vrednosti i uspostavljanje sistema održivog razvoja kroz usklađivanje ekonomskog i društvenog razvoja sa jedne strane i zaštite prirode s druge strane. Istakla je da će se finansiranje zaštićenog područja vršiti iz Zelenog fonda, biće uvedeno posebno licenciranje i kontrola zoo vrtova, kao i regulisana pitanja prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs