Uspostavlja se berza sekundarnih sirovina

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović i direktor Produktne berze Miloš Janjić, potpisali su juče Memorandum o saradnji u cilju uključivanja i stavljanja u promet sekundarnih sirovina i reciklabilnih materijala na Produktnu berzu.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Memorandumom je dogovoreno da Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu podataka kojima raspolaže pomogne Produktnoj berzi u pokretanju posla trgovine sekundarnim sirovinama.

Na ovom sastanku direktor Radović istakao je da je potencijal srpskog tržišta sekundarnih sirovina između 200 i 300 miliona evra i da će prodaja sekundarnih sirovina na berzi omogućiti lakše poslovanje u sektoru reciklažne industrije koja ima potencijal za razvoj.

Na ovaj način biće smanjeno „sivo tržište“ sekundarnih sirovina a u reciklažnom ciklusu sirovine će biti bolje iskorišćene čime se štiti domaća industrija i obezbeđuje više radnih mesta, dodao je direktor Radović.

Milisav Pajević