Uspostaviti dobru prekograničnu saradnju u slivu reke Save

Srbija | Održivi razvoj

view_image.php

U Beogradu je danas održan šesti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da je uspostavljanje i održavanje prekogranične saradnje u slivu reke Save veoma bitno za ovaj region. Istakla je da je ovaj skup veoma značajan za prekograničnu saradnju u oblasti voda, kao i za usmeravanje konkretnih aktivnosti država potpisnica i traženje zajedničkih rešenja za održivi razvoj u tom regionu.

Gospođa Bogosavljević Bošković je dodala da je Međunarodna komisija za sliv reke Save stabilan mehanizam, efikasna organizacija, pouzdan partner i uspešan koordinator sve većeg broja aktivnosti u vezi sa sprovođenjem Okvirnog sporazuma o slivu reke Save. Primenom ovog sporazuma Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija i Hrvatska nastoje da stvore uslove za bezbednu plovidbu na Savi i njenim pritokama, uspostave održivo upravljanje vodama i opasnostima u slivu.

Dodala je da u narednom periodu predstoji rad na odobravanju i implementaciji Plana upravljanja slivom reke Save, uspostavljanju operativnog rečnog informacionog servisa, kao i dalje učešće javnosti i uključenosti interesnih grupa u proces sprovođenja sporazuma kroz uspostavljanje Savskog saveta za vode i stalne savetodavne platforme Savske komisije.

Sandra Jovićević

foto: srbija.gov.rs