Uspešni rezultati i spremnost TENT-a

Srbija

sednica tent.rs

U ogranku TENT u Obrenovcu u ponedeljak 7. decembra 2015. godine održana je sednica Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda Srbije“.

Direktor za proizvodnju energije u TENT gospodin Savo Bezmarović izjavio je da se svih 13 termoenergetskih kapaciteta u četiri ogranka TE „Nikola Tesla“ nalaze u pogonu i spremni su za predstojeću zimsku sezonu. Kako je istakao, svi standardni remontni radovi su završeni, a urađena su i dva kapitalna remonta u TENT A2 i TE „Morava“. On je dodao i da se dnevno iz TENT-a isporuči između 65 i 70 miliona kWh električne energije, dok zalihe uglja iznose oko 1,3 miliona tona.

Finansijski direktor ogranka TENT gospodin Milan Urošević istakao je da je nastavljen trend uspešnog poslovanja ogranka TENT, a dodao je i da je TENT u periodu od 1. jula do 30. novembra 2015. godine ostvario pozitivan finansijski rezultat od 2,615 milijardi dinara.

Direktor korporativnih poslova ogranka TENT gospođa Olivera Ninković izjavila je da je organizaciona šema TENT-a koja je urađena još 2008. godine na funkcionalnom principu upravljanja bila preteča novim statusnim promenama u EPS-u, a istakla je i značaj korporativnih poslova i zaposlenih u ovim delatnostima.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs