Uspešna implementacija projekata energetske efikasnosti u Crnoj Gori

Region

Energetski-pasos2

Od februara 2009. godine do decembra 2014. godine u Crnoj Gori realizovan je projekat „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“, a 2013. godine uzet je novi kredit za nastavak ovog projekta.

Prvi kredit za povećanje energetske efikasnosti iznosio je 6,5 miliona evra, a uzet je od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). Implementirane su mere povećanja energetske efikasnosti u 15 zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Crnoj Gori. U ovim ustanovama rekostruisana je fasada, postavljena je nova izolacija, poboljšano je unutrašnje osvetljenje, rekonstruisani su sistemi grejanja i sistemi za pripremu sanitarne tople vode, a modernizovane su ili u potpunosti zamenjene kotlarnice.

Što se tiče novog kredita uzetog 2013. godine od IBRD-a, njegova vrednost iznosi 5 miliona evra, a biće iskorišćen za povećanje energetske efikasnosti između 12 i 14 zdravstvenih ustanova. Projekat bi trebalo da bude završen 2017. godine.

Sandra Jovićević

foto: termoproget.com