Uspešna akcija Svim na zemlji daruj drvce

Građani Hrvatske donirali su ukupno 9.540,00 kuna za pošumljavanje područja stradalog u šumskim požarima na području Zadarske županije u okviru kampanje Svim na zemlji daruj drvce. Od toga je 8.040 kuna prikupljeno putem uplata na žiro račun zadruge „Eko-Zadar“, dok su 1.500,00 kuna donirali građani Zagreba tokom javne akcije prikupljanja donacija koju je 20. decembra 2017. organizovala Zelena akcija.

Cilj akcije bilo je podizanje svesti o konzumerizmu. Veća proizvodnja i potrošnja zahtevaju veće iskorišćavanje obnovljivih, kao i neobnovljivih prirodnih resursa, a što dovodi i do stvaranja društvenih i privrednih nejednakosti.

Prikupljanje donacija trajalo je od 13. decembra 2017. godine do 15. januara 2018. godine. Sledeći korak je izbor lokacije i vrste pogodne za sadnju, a na jesen će se početi sa pošumljavanjem.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević