Uspešna akcija reciklaže mobilnih telefona u BiH

Region | Upravljanje otpadom

Kompanija m:tel je prošle godine u Bosni i Hercegovini pokrenula društveno odgovornu akciju prikupljanja starih i neupotrebljivih mobilnih telefona „Čista ladica, čista priroda“.

Tokom trajanja akcije prikupljeno je više od 3.000 starih mobilnih telefona, a učešćem u ekološkoj akciji veliki broj građana je pokazao spremnost da na praktičan način doprinese očuvanju okoline i povoljno utiče na zajednicu u celini.

Elektronski otpad je trenutno najbrže rastuća vrsta otpada i njegovim ispravnim tretiranjem pozitivno se utiče na zaštitu okoline. Oko 90 odsto materijala iz starog mobilnog telefona je moguće reciklirati, a među njima su najzastupljeniji plastika, bakar, staklo, kobalt, cink, srebro i olovo.

izvor: nezavisne.com

Sandra Jovićević