Uspesi i neuspesi u upravljanju otpadom u Srbiji od 2011. do 2018. godine

Foto: Tijana Jevtić

Agencija za zaštitu životne sredine je na osnovu dostavljenih podataka pripremila izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011-2018. godina. U izveštaju su pripremljeni podaci za 2018. i ažurirani podaci za prethodne godine gde je bilo izmena od strane operatera.

Ono što je značajno je da je povećan broj preduzeća koja dostavljaju podatke za preko 1100, kao i broj samih izveštaja za preko 2500. Pored toga, u toku 2018. godine je prijavljeno blizu 61 hiljada kretanja opasnog otpada.

U narednom periodu, Agencija će intenzivno raditi na usklađivanju izveštavanja u skladu sa zahtevima novog zakonodavstva EU u oblasti upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije, naročito u oblasti komunalnog otpada, električnog i elektronskog otpada, baterija i akumulatora. Posebno je važno izdvojiti izveštavanje od strane operatera ponovnog iskorišćenja otpada i izvoznika otpada.

Izveštaj se može preuzeti OVDE.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine