Uskoro završetak realizacije sortirno-reciklažnog centra u Vršcu

Srbija | Održivi razvoj

sortirno reciklazni centar evrsac.rs

U opštini Vršac uskoro će biti završena izgradnja sortirno-reciklažnog centra.

Centar se nalazi uz gradsku deponiju, a njegova površina iznosi dve hiljade kvadratnih metara. Jedan deo centra zauziumaće pogon za razdvajanje otpada na organski i neorganski otpad, dok će se u drugom delu nalaziti oprema za reciklažu. Kako je istaknuto, iz organskog otpada će se proizvoditi električna energija, neaktivni ugalj i destilovana voda, uz pomoć opreme koju je donirala kompanija „Hyundai Energy“ iz Koreje, dok će se neorganski otpad odlagati na deponiju.

Inače, sa izgradnjom Sortirno-reciklažnog centra na Gradskoj deponiji u Vršcu započelo se sredinom marta 2014. godine. Ovaj centar će moći da preradi oko 100 tona otpada dnevno, a zapošljavaće preko 200 radnika.

Sandra Jovićević

foto: evrsac.rs