Uskoro poziv za dodelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u Federaciji BiH

Vesti | Region

Foto: Vlada Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na poslednjoj sednici, koja je održana u Sarajevu, donela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravne osobe kao stručnog konsultanta koji će joj pružiti konsultantske usluge u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na prostoru Federacije BiH.

Prihvaćena je preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke ovih usluga za dodelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na prostoru FBiH ponuđaču IHS Global Ltd, London za ponuđenu cenu 1.275.643,80 KM bez PDV-a.

Milisav Pajević