Uskoro revitalizacija HE „Zvornik“

Srbija

he zvornikPD „Drinsko–Limske hidroelektrane d.o.o.“ ima u planu revitalizaciju HE „Zvornik“ kojom će biti povećan njen kapacitet za oko 30 odsto, odnosno sa 96MW na 125,6MW. Izvođač radova na ovom projektu, koji je vredan oko 63 miliona evra, biće kompanija „Voith Hydro“ koja će angažovati domaće firme kao podizvođače radova. Na HE „Zvornik“ biće zamenjena sva turbinska oprema i turbinska regulacija, sistem rashladne vode i komprimovanog vazduha, generator sa pobudnim sistemima, blok transformatora, oprema generatorskoh napona i oprema 110kW naponskog postrojenja.

Biće ugrađen savremeni sistem upravljanja ovom hidroelektranom, a iz glavčine radnog kola i ležajeva izbaciće se ulja i masti, tako da će sistem postati ekološki i sprečiće moguće zagađivanje reke Drine.

Osim toga, zameniće se i oprema za drenažu i pražnjenje, revitalizovaće se hidromehanička oprema i biće rekonstruisan sistem za grejanje, hlađenje i ventilaciju mašinskih sala u hidroelektrani „Zvornik“.

Inače, radovi na izradi modela nove turbine su u toku, a ispitivanja se očekuju već u junu ove godine.

Podsetimo, 30. jula 2013. godine potpisan je ugovor o revitalizaciji HE „Zvornik“ između JP EPS, PD „Drinsko – Limske hidroelektrane“ i kompanije „Voith Hydro“ nakon čega je ova kompanija morala da sakupi različite garancije pre početka realizacije projekta.

S.J.